Please select your preferred language:

Combat Academy English version web pageEN | Bulgaria

Combat Academy е център за военно обучение и тактическа подготовка на цивилни граждани
 
Tърсене:
 
 
Вносител на Thule
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски

Squad 4 Meeting and Events
Гаранция

Гаранция
Всички стоки предлагани от Combat.bg са нови, доставени от производители, официални вносители и дистрибутори. Всеки продукт предлаган от Combat.bg е с изрично указан гаранционен срок на производителя. За гаранционно обслужване, Клиентът може да се обърне свободно към съответния гаранционен сервиз, отбелязан на гаранционната карта на всяка закупена стока.

Combat.bg гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно Combat.bg за вида и количеството им.

Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

Гаранция не се изпълнява при дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията на производителя в гаранцията и техническите характеристики на стоката.