Please select your preferred language:

Combat Academy English version web pageEN | Bulgaria

Combat Academy е център за военно обучение и тактическа подготовка на цивилни граждани
 
Tърсене:
 
 
Физическа защита
Вносител на Thule
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски

Squad 4 Meeting and Events
Курс за Охрана на обекти 3 СПК
Курс за Охрана на обекти 3 СПК
900 лв. с ДДС
Количество:

Описание  

Марка: Курс

Описание: Курс за Физическа охрана на обекти Специалност 8610103 със сертификат от ЦПО Комбат Академия за придобиване на трета квалификационна степен на професионална квалификация ОХРАНИТЕЛ.


Учебен план* в съответствие с ДОИ, Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия. В сила от 09.02.2007 г. Издадена от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.13 от 9 февруари 2007 г.

Общ брой часове: 960
Теория: 380
Практика: 580

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна

ПРОГРАМА: 
Лична защита и бойно-приложни техники
Курс за безопастно боравене с оръжие**
Наблюдение, видеонаблюдение
Борба с тероризма
Долекарска помощ

*подробен учебен план може да получите след запитване по мейл
**включен в цената курс за за безопасно боравене и съдейстие за изкарване на разрешително за лично оръжие