Tърсене:
 
 
Първа помощ
Вносител на Thule
 • Наем на джипове с багажник за ски
 • Наем на джипове с багажник за ски
 • Наем на джипове с багажник за ски

Squad 4 Meeting and Events
Курс за Първа помощ
Курс за Първа помощ
За подробна информация относно курса, моля пишете ни тук!

Описание  

Марка: Курс за

Описание: Основния курс за първа помощ се провежда в рамките на 8 часа за един ден. Курсът е подходящ за обучение на служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, както и като общ курс по първа долекарска помощ за всеки човек в ежедневния му живот. 


Обучението има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и рискови състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на улицата.

Курсистите получават базови знания и умения за първата помощ, а практическите упражнения се провеждат на малки подгрупи така че всеки да получи максимална информация за цпешните случаи и необходимата реакция в различните ситуации.

Съдържание на основния курс:
 • Безопасност
 • Алгоритъм за оказване на първа помощ
 • Установяване на състоянието на пострадалия
 • Първа помощ при безсъзнание, шок, проблеми с дишането и сърдечната дейност
 • Първа помощ при кръвотечения и рани
 • Първа помощ при изгаряния
 • Първа помощ при счупвания и наранявания на ставите
 • Първа помощ при спешни състояния и отравяния