Please select your preferred language:

Combat Academy English version web pageEN | Bulgaria

Combat Academy е център за военно обучение и тактическа подготовка на цивилни граждани
 
Tърсене:
 
 
Дефанзивно шофиране
Вносител на Thule
 • Наем на джипове с багажник за ски
 • Наем на джипове с багажник за ски
 • Наем на джипове с багажник за ски

Squad 4 Meeting and Events
Курс Security Driving
Курс Security Driving
За подробна информация относно курса, моля пишете ни тук!

Описание  

Марка: Курс

Описание: Комбиниран оперативен курс Security Driving* на Комбат Академията по дефанзивно шофиране и ескорт на високопоставени лица. Тренировките се провеждат на различни полигони, градска среда, писта и специален off-road полигон, като в зависимост от средата се използват бойни и AirSoft оръжия**.


Курсът е подходящ за служители работещи в ситуации на повишен риск на пътя, мобилни групи, оперативни звена, охранителни работници и инкасо. 

Тренировките са подходящи както за водачите на основните и оперативни автомобили, така и за целия екип придружаващ застрашеното лице по време на придвижването му с автомобил. Едновременно се подобряват уменията не само по шофиране, но и тактическите знания за извеждане на застрашеното лице в безопасна среда на останалите членове на екипа. 

Обучението включва специални техники за по-добър контрол на съвременните автомобили, усъвършенствате уменията и реакциите при рискови ситуации, гардиране на основния автомобил при групово движение, дефанзивни маневри и шофиране в усложнена пътна обстановка.

Също така курса има за цел да подобри основните теоретични знания и практически умения на обучаващите се за различните видове задвижване на МПС-та и особености при шофиране на автомобил с предно, задно и 4х4 предаване.


Курса е учебни 8 часа и включва:

 • роля, задачи и отговорности на водачите и охранителите на оперативните и основни автомобили
 • устройство и работа на автомобилите, типове задвижване и поведение на пътя при различни настилки
 • особености на технологиите за сигурност в съвременното автомобилостроене и влиянието им при дефанзивното шофиране
 • техники на управление на 4x4, SUV и поведение на машината при различни терени
 • постройка на кортежа, защита на основният автомобил, тактика и поведение в рискови ситуации
 • постройка и действия на охранителния екип при качване и слизане на застрашеното лице в/от автомобила
 • извеждане на застрашеното лице на безопасно място при блокиран автомобил
 • прехвърляне на застрашеното лице в резервен автомобил
 • дефанзивни маневри и формации при работа в екип на два или повече автомобила. 
 • управление на 3 автомобила в група от различни класове - лимузина, SUV, ван*** - полигон, магистрала и градска среда
 • безопасно използване на оръжието във и около автомобила. Тренировка с Airsoft
 • авангард и подготовка на мероприятие
 • избор и планиране на основни и резервни маршрути
 • предотвратяване и преодоляване на рискови ситуации и заплахи

За записване са необходими следните документи в оригинал и копие: 
1. Лична карта 
2. Валидна шофьорска книжка и талон(за водачите)

*организира се само за групи и охранителни звена
**подсигурено от академията
***обучаващите се могат да ползват фирмени автомобили(на звеното). При липса на подходящи автомобили осигуряваме от академията. Цената на курса варира в зависимост от това чий автомобил ще се използва по време на обучението.

Инструктори: НСО и Дипломатическа сигурност