Please select your preferred language:

Combat Academy English version web pageEN | Bulgaria

Combat Academy е център за военно обучение и тактическа подготовка на цивилни граждани
 
Tърсене:
 
 
Курсове по стрелба
Вносител на Thule
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски

Squad 4 Meeting and Events
Курс за безопасно боравене нар. N 13 575
Курс за безопасно боравене нар. N 13 575
За подробна информация относно курса, моля пишете ни тук!

Описание  

Марка: Курс за безопасно боравене

Описание: Курс за безопасно боравене с оръжие се провежда съгласно наредба N 13 – 575 от март 2011 г, според която всички лица желаещи да получат разрешително за носене на късо нарезно огнестрелно оръжие, трябва имат удостоверение за завършен курс. Курсът включва:
  • Теоретичната част включва лекции, чиято цел е да запознае обучаемия със законовите норми, неговите права и задължения при боравене и носене на огнестрелно оръжие. 
  • Лекции на тема оказване на първа помощ на лица получили наранявания от огнестрелно оръжие. Квалифициран инструктор ще запознае обучаемите с класификацията на огнестрелните оръжия, правилата за безопасност при работа с огнестрелно оръжие и боеприпаси, правила за поддържане и съхранение на оръжието, видовете боеприпасите за стрелковите оръжия, общи сведения от вътрешната балистика, основни елементи от техниката на стрелба и по-разпространените у нас огнестрелни оръжия. 
  • Практическата част включва индивидуална работа с инструктор на стрелбище. Стрелба с основните класове огнестрелно оръжие в най-популярни калибри, от различни положения и изпълнявайки различи стрелкови упражнения, чиято цел е да научат обучаемия, правилно и по безопасен начин да борави с огнестрелно оръжие. 
  • След преминаване на теоретичната и практическата част се полага изпит пред служба КОС. 
  • Денят за изпита е предварително насрочен и обявен. 
  • Изпита се състои от две части, тест върху теоретичната част и стрелба с пистолет на 25 метра за практическата. Като до стрелбата се допускат само издържалите теста. До изпит се допускат само лица преминали теоритичната и практическата част. 

За записване за изпита са необходими следните документи в оригинал: 
1. Свидетелство за съдимост
2. Бележка от психо-диспансер
3. Лична карта 
4. 2 бр. паспортни снимки

Цена на курса: 300 лв.
Цена в момента: 250 лв.

Следваща дата за курс: следете във Facebook